Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rozšiřování jazykových kompetencí zaměstnanců Gymnázia, Brno, Vídeňská 47

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.10/03.0029

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím rozšíření, rozvinutí a zlepšení kompetencí zaměstnanců školy v oblasti komunikace v cizích jazycích (Anglický jazyk). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvořením několika funkčních vzdělávacích modulů zahrnujících jazykové a odborné kurzy pro pedagogické a řídící pracovníky žadatele.

Projekt si dále klade následující dílčí cíle:
- Umožnit učitelům cizích jazyků prohlubovat jejich kvalifikaci, zprostředkovat jim pobyt v jazykové oblasti, jejíž jazyk vyučují, a rozšiřovat jejich metodickou způsobilost.
- Rozšířit portfolio učitelů schopných vyučovat vybraná témata vyučovacích předmětů v cizím jazyce a pracovat s cizojazyčnými materiály v rámci přípravy výuky
- Vybudovat jazykově kompetentní personální kapacitu pro přípravu, rozvoj a účast školy v rámci zahraničních partnerských aktivit, včetně účasti na odborných zahraničních stážích a seminářích.

Projekt vychází z dlouhodobé potřeby zlepšit jazykové dovednosti zaměstnanců. Patřičnou úroveň jazykové vybavenosti cílové skupiny vyžaduje několik faktorů - od výuky předmětů po zahraniční partnerství. Projekt umožní zástupcům cílové skupiny zlepšit jejich jazykové kompetence. Prostřednictvím průběžných jazykových kurzů budou mít možnost rozvíjet základní znalost jazyka (převážně Aj) a komunikační dovednosti. Učitelé cizích jazyků budou rozvíjet také svou metodickou odbornost. Během vedlejších a hlavních prázdnin projekt účastníkům umožní využít získaných dovedností a dále je rozvíjet v intenzivních kurzech konverzace a metodiky. Projekt dále zprostředkuje části účastníků výjezd na intenzivní jazykový a metodický kurz do zahraničí. Aktivity projektu bude zajišťovat převážně interní tým společně s externími dodavateli.

 

 

 plakat.jpg